pt | lv | ar | hi | ga | cy | el | cs | da | sv | lt | it | es | fr | de | en | ja | nl | ko | vi | tr | yi | et | sl | fi | tl | bg | hr | ru | sk | pl | be | ro | ca | af | gl | mk | no | hu | zh |

Latviešu sakāmvārdi


Sējis nav, bet pļaut grib.
Kopus cūka nebarojas.Kas ātri ēd, tas ātri strādā.
Labāk nagus iebāzt mēslu čupā nekā otra naudas makā.Kur maita izgāzta, tur kraukļu netrūkst.Putnu pazīst pēc dziesmas, cilvēku pēc darbiem.Taisnība - labākā manta pasaulē.Labs draugs dārgāks par jebkuru mantu.Visdārgākais pasaulē ir patiesība.Noruna ir dārgāka par naudu.Kad laime atstāj, atstāj draugi.Priekā ar draugiem, bēdās - viens pats.Nekas nav labs, kas viegli sasniedzams.Par naudu var visu dabūt, tik tēvu un māti vien ne.Nikns suns ķer aiz stērbeles, bet ļauns cilvēks - aiz apkakles.Kad nekopj mazu vainu, tad jākopj liela vaina.Neslavē putru, ko pats neesi ēdis!Uzcītība - taisnākais ceļš uz laimi.Tīrība grezno vairāk kā zelts un sudrabs.Labs tikums spīd vairāk nekā zelts.Tikums bez naudas cieš dažas gaudas.Labāk tikums bez zelta nekā zelts bez goda.Kaunies zagt, bet nekaunies runāt taisni.Kas minūtes netaupa, zaudē stundas.Taupi grasi, netaupi darbu.Ne ik reizes tam taisnība, kas stipri bļauj.Nabags ar taisnību, bagāts ar naudu.Ar taisnību neviens bagāts nav ticis.Katrs par taisnību taurē, bet ne katrs taisnību mīl.Taisnībai daudz pretinieku, labam cilvēkam daudz ienaidnieku.Cilvēks neklūp pret akmeni, bet gan pret akmentiņu.Mazs nieciņš dažreiz lielas nelaimes cēlonis.No mazas zīlītes izaug prāvs ozols.Ugunij nekad nav malkas diezgan.Kā jūgsi, tā brauksi.Kad tik sākums ir, tad jau gals no sevis nāks.Katrs iesākums ir grūts.Koks nekrīt uz pirmā cirtiena.Kurš nesteidzas, tas laikā nesasniedz mērķi.Kas sola visu, nedod nekā.Kas daudz sola, maz dara.Gara mēle pasolot, īsa roka iedodot.Ar apsolītu malku pirti nevar izkurināt.Solīts makā nekrīt.Nelga - kas sola, vīrs - kas dara.Ēd kaut zāli, bet turi vārdu.Apsoli maz, izdari daudz.Solīts vārds tikpat kā tēva parāds.Solīts ir tiklab kā parāds.Solīts - tikpat kā iedots.Ēd kā lauva, strādā kā gailis.Kas ilgi ēd, tas slinks.Plikam visur salst, slinkam visur grūti.Rūsa maitā dzelzi, slinkums - cilvēku.Slinkums visa nelabā sēkla.Kas ilgi guļ, tas salmus kuļ.Kas bikšu negrib mērcēt, pie zivīm netiek.Uz mežu neaizbrauksi, arī uz krāsns nosalsi.Kas par vēlu, tas par skādi.Kāds pats, tāda i slava.Laba slava tālu skan.Sīkstulis mūžam nabags.Skopums vislielākā nabadzība.Kas otra laimi apskaudīs, tas savu mūžam nebaudīs.Paēdis vilks lēnīgāks par skaudīgu cilvēku.Skauģi mirst, skaudība nekad.Pa priekšu nepieciešamo, tad vajadzīgo un beidzot patīkamo.Vārna vārnai acīs neknābj, bet cilvēks cilvēkam gan.Kur naudas ieraušana, tur nav dzīvības taupīšana.Mazs akmentiņš saviļņo lielu ūdens klajumu.Pa laipu ejot neskaties zvaigznēs.Pēc kaujas ar kulaku pa gaisu nevicini.Ēvelē, ēvelē, dēls, gan nāks tēvs, ar cirvi nolīdzinās.Skaudētājam rūp, kad citam labi klājas.Kas neriskē, tas nevinnē.Laba slava iet kājām, slikta jāj jāšus.Īstu draugu pārbaudīsi nelaimē.Ar prātu vairāk padara nekā ar spēku.Meistars nekrīt no debesīm.Ne katrs, kas pirtī dzimis, māk pirti kurināt.Kas slotu rokā paņēmis, tas vēl nav slaucītājs.Ne katrs ir braucējs, kam groži rokā.Uz augsta zirga nevar jāt, kas viņam nemāk virsū kāpt.Kas nevērtīgas lietas pērk, tas vērtīgās drīz pārdod.Ko lēti pērk, to dārgi aizmaksā.Cūku maisā nepērk.Par naudu var visu nopirkt, izņemot prātu un veselību.Kur medus, tur mušas.Labāk sava garoziņa nekā cita plācenis.Sargies no krišanas, jo ne visi, kas krīt, atkal pieceļas.No velna ar krustu, no suņa ar sētas mietu, bet kā no ļauna cilvēka?Cel tu, es stenēšu!Katrs pats savas laimes kalējs.No divām puspatiesībām patiesība neiznāk.Patiesība ir sūra, tā kož acīs.Ar patiesību daudz grūtāk dzīvot nekā ar meliem.Labāk ar tukšu vēderu apgulties nekā ar parādiem uzcelties.Tik daudz parādu kā suņam blusu.Jo dziļāk enkurs grimis, jo stiprāk laiva stāv.Darbs un pacietība pārspēj visu.